VYSTAVUJEME POTVRZENÍ K DARŮM ZA ROK 2023

Připravujeme potvrzení darů pro útulek za rok 2023. Pokud jste přispěli na provoz útulku finančně či věcně , ozvěte se. Rádi Vám vystavíme potvrzení sloužící ke snížení daňového základu o hodnotu daru. Vzhledem k “havárii” našeho kočičího PC nám pomůže, když pošlete jméno, adresu trvalého pobytu , příp. datum narození (IČO) a zda stačí poslat […]

Celý článek