Útulek

Co děláme

Útulek Šanta kočičí postytuje azyl a péči opuštěným kočkám a koťatům, které potřebují pomoc a snaží se jim najít nové domovy.

Ročně se nám podaří umístit 150 koček. Dostávají se k nám kočky, kterých se jejich majitelé rozhodli zbavit nebo se jich museli vzdát, zatoulané kočky, které se snažíme vrátit původnímu majiteli, ale nejčastěji se do naší péče dostávají koťata bezprizorních koček.

Provádíme také kastrační program pro plaché pouliční kočky, které po kastraci a léčbě vypouštíme zpátky do jejich původní lokality, pokud jim tam nehrozí nebezpečí.

Působíme především v Praze a v okolí Prahy.

Kdo jsme

Jsme dobrovolníci, kteří jako občanské sdružení vybudovali a provozují útulek pro kočky v Praze.

Občanské sdružení Šanta kočičí bylo založeno v roce 2006 a nejprve fungovalo jako síť tzv. domácích depozit. O kočky, pro které jsme hledali nové majitele, pečovali dobrovolníci u sebe doma.

V roce 2008 vzniklo centrální depozitum Haškoffka, kde jsme začali o kočky pečovat mimo domácnosti dobrovolníků.

V létě roku 2010 se nám podařilo najít vhodné prostory, ve kterých jsme vybudovali útulek pro opuštěné kočky. Úpravu a vylepšování prostor jsme prováděli (a stále provádíme) za vydatné podpory našich dárců a dobrovolníků. V roce 2011 byl náš útulek schválen Městskou veterinární správou v Praze získali jsme také povolení k odchytům toulavých a opuštěných koček.

Útulek Šanta kočičí

Útulek poskytuje přechodné útočiště pro kočky, kterém hledáme nový domov. Poskytuje také zázemí na zotavení kočkám v rámci kastračního programu.

Útulek provozujeme v pronajatých prostorách. Nachází se mimo obytnou zástavbu v areálu bývalé továrny Chirany Modřany. Jak se k nám dostanete…

Útulek je řádně registrován a dozorován Městskou veterinární správou v Praze, evidenční číslo CZ 11C01286. Maximální kapacita útulku je 50 koček.

651 650

Kastrační program

„Jak to? Chcete toulavým kočkám pomoci, a přitom je chytáte a kastrujete?“

Ano, jsme přesvědčeni, že prvořadé jsou v péči o opuštěné kočky kvalitní kastrační programy. Je to přesvědčení lidí, ke kterým se dostávají na jaře a na podzim desítky vyhozených koťat a toulavé kočky ve zbědovaném stavu s novým vrhem koťat. Velkou část koťat narozených pouličním kočkám čeká obrovské utrpení, tato koťata mají velmi malou šanci na přežití.

55

I kdyby se náhle péče o toulavé kočky stala prioritou, nikdy to nebude stačit na péči o všechna takto narozená koťata. I přes obrovské nasazení mají spolky a útulky každoročně kvůli přílivu koťat problémy zajistit kočkám takovou péči, jakou by si pro ně přály, a často musejí další kočky a koťata odmítat.

70
Kastrované kočky vypadají už na pohled zdravě a nevyvolávají odpor ve svém okolí.

Proč jsou kastrační programy důležité

 • Je to jediný etický způsob kontroly populace pouličních koček.
 • Pro kočky nejsou nebezpečím. Pokud je to možné, po kastraci a zotavení kočky vracíme do jejich původní lokality.
 • Počet toulavých koček v daném místě se stabilizuje, domácí kočky si brání své teritorium vůči jiným kočkám.
 • Jednotlivé toulavé kočky většinou lidem nevadí, dostává se jim pomoci lidí, kteří je krmí. Pokud ale přibydou nové vrhy koček, často se najdou lidé, kterým vadí a kteří se jich chtějí zbavit.

Hodnoty našeho sdružení

 • Respekt ke skutečným potřebám zvířat.
 • Ohled na člověka a jeho životní prostředí.
 • Otevřenost.
 • Profesionalita.

Chceme poskytovat nejlepší možnou péči. Naši členové se proto dále vzdělávají. Získaná osvědčení:

 • Osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi
 • Osvědčení Ošetřovatel zvířat zájmových chovů
 • Osvědčení Právní předpisy na úseku ochrany zvířat proti týrání
 • Osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce podle čl. 17 odst. 2 nařízení Rady (ES) č.1/2005

Správní rada sdružení

Andrea Hrubá – předsedkyně sdružení
Šárka Charvátová – místopředsedkyně sdružení
Jana Kohoutová – jednatelka sdružení – statutární zástupce sdružení