Zvířata v domovech nejen pro seniory

Příručka je překladem rakouského materiálu o návštěvních programech a držení a chování zvířat v zařízení pro seniory. Obsahuje nejen podrobný popis, jak připravit program v zařízení, ale i lékařské zkušenosti dokladující pozitivní vliv psů a dalších zvířat navštěvujících starší a chronické pacienty a klienty lůžkových zařízení.

Zdroj: HESTIA

Příručku si můžete otevřít tady: Zvířata v domovech nejen pro seniory