FIV – virová imunodeficience koček

Děkujeme autorce MVDr. K.Mahelkové – KOČKY BRNO za souhlas s uveřejněním jejího výkladu o této nemoci.

FIV – virová imunodeficience koček
Původcem je retrovirus, který vyvolává rozvrácení imunity domácích koček. Patří do skupiny antivirů stejně jako virus HIV, který vyvolává AIDS u člověka. Není znám vzájemný přenos mezi kočkou a člověkem a naopak, ani na jiná zvířata. Přesto nedostatečně informovaní nepřátelé koček tuto skutečnost používají jako jeden z argumentů proti chovu koček.

Infekce, příznaky
Infekce se přenáší pohlavním stykem při páření, případně krví při poranění v bitkách. Proto nejčastěji onemocní kocouři a kočky chovaní volně a polovolně.
Akutní infekce postihuje krevní, lymfatický a imunitní systém, následkem toho se mohou uplatnit běžné bakteriální nebo plísňové infekce. U koček zjišťujeme zvětšené mízní uzliny, zánět dásní, rýmu, zánět spojivek, chronické průjmy, chronické záněty kůže nereagující na léčbu, teploty a chátrání, při delším průběhu i glaukom a různé druhy nádorů. Velmi závažné jsou neurologické abnormality, které vedou k nutkavým pohybům, projevům strachu nebo nezvladatelné agresivity.

Diagnóza
Onemocnění je nejčastěji diagnostikováno kolem stáří tří až pěti let. Obdobné příznaky mohou kočky projevovat při primárních bakterielních, plísňových, parazitárních a při jiných virových onemocněních, také při toxoplazmóze nebo nádorovém bujení. Nakazit se mohou i koťata nemocných matek při porodu. Pokud se matka nakazí v období březosti, dochází k potratům.
Onemocnění postupuje pomalu, diagnóza se opírá o rychlý krevní test na protilátky proti FIV. Ten je vhodný u postupně chátrajících zvláště volně chovaných koček a kocourů, kteří mají opakovaně různá onemocnění nedostatečně reagující na léčbu. Komerční testy jsou obvykle společné pro detekci FeLV a FIV, protože i příznaky obou onemocnění jsou zpočátku velmi podobné. Infekce koček chovaných pouze v bytě, které přicházejí do styku jen s obdobně chovanými kočkami (výstavy, krytí), je tato nákaza prakticky vyloučená.

Léčba Nemocné kočky nemají naději na vyléčení, při dobré péči mohou přežívat i několik let. V té době je nutno zajistit, aby se nemohly stýkat s jinými kočkami a nepřenášely nákazu dál. Také je vhodné – pokud to jejich zdravotní stav dovolí – je kastrovat a tím zabránit páření a dalšímu rozšiřování infekce. Majitel musí počítat s tím, že onemocnění se bude postupně zhoršovat, budou se vracet projevy chronických onemocnění, která se léčbou jen omezí. Vzhledem k tomu, že tato zvířata mají zcela rozvrácený imunitní systém, nelze je očkovat proti žádným infekčním chorobám. Nutnost držení kočky doma a zabránění styku s jinými je naprostá nezbytnost.

Proti FIV dosud není vakcína. Prevencí je pouze uvážený chov koček – jen v bytě, volně pouštět ven jen kastrované kočky a kocoury, kteří se nepáří a nemají tendenci k bitkám.

MVDr. Květa Mahelková