Naši podporovatelé

Děkujeme všem, kteří podporují naši činnost

 

 

V roce 2017 DĚKUJEME ZA PODPORU FIRMÁM:

  logoBioVendor (s R) BioVendor_logo_Instruments620x319 TESTLINE_logo_finalni verze

  • BioVendor Group a.s.

 

metalcom   METALCOM Kutná Hora a.s.

 

  • M2 Real Estate  za slevu na nájmu u prostor našeho útulku

 

  • prekvapenilogo copy    za dar dvou palet kapsiček Shleba

 

 

 

 

V roce 2016 nás podporují:

Za laskavou podporu a pomoc s úhradou pronájmu prostor útulku děkujeme firmám:

 

logoBioVendor (s R)

BioVendor_logo_Instruments620x319

 

logo_mdgk_1TESTLINE_logo_finalni verze

 

  • METALCOM Kutná Hora a.s. (finanční dar na provoz útulku)
  • MČ Praha 1 ( grantová podpora na péči o kočky v útulku )
  • M2 Real Estate (děkujeme za slevu na nájmu u prostor našeho útulku)
  • Pragos auto, s.r.o. ( finanční dar na péči o kočky)

 

V roce 2015 nás podporují:

  • METALCOM Kutná Hora a.s. (finanční dar na provoz útulku)
  • WEDOS Internet, a.s. (společnost nám poskytla zdarma webhosting)
  • M2 Real Estate (děkujeme za slevu na nájmu u prostor našeho útulku)
  • Pragos auto, s.r.o. ( finanční dar na péči o kočky)
  • MČ Praha 1 ( grantová podpora na péči o kočky v útulku )
  • Nadace na ochranu zvířat ( finanční dar na veterinární péči )
  • Nadace Robin (finanční dar na veterinární péči)

Za dobrovolnický den děkujeme

  • SAP Business Services Centre Europe s.r.o.
  • Nová Akropolis
  • Mars Czech s.r.o.

V roce 2014:

  • METALCOM Kutná Hora a.s. (finanční dar na provoz útulku)
  • Nestlé Česko, s.r.o. (dar konzerv Frieskies pro kočky z našeho útulku)
  • Nadační fond J&T (příspěvek na veterinární péči)
  • MČ Praha 12 ( finanční příspěvek (grant) na veterinární péči a krmivo)
  • Nadace na ochranu zvířat ( finanční dar na kastrace toulavých a opuštěných koček)
  • MČ Praha 1 ( finanční příspěvek (grant) na péči o kočky )

V roce 2013:

  • METALCOM Kutná Hora a.s. (finanční dar na provoz útulku)
  • Městská část Praha 12 (dotace na provoz útulku pro nalezené kočky)
  • PRAGOS auto s.r.o. (finanční dar na péči o kočky)
  • M2 Real Estate (sleva na nájemném prostoru útulku)

Za nákup našich služeb děkujeme

  • Městské části Praha 6
  • Městu Štětí

V roce 2012:

  • METALCOM Kutná Hora a.s. (finanční dar na provoz útulku)
  • Nadace na ochranu zvířat (grant na provádění a podporu kastračního programu, jeho propagaci a rozvoj)
  • Městská část Praha 1 (dotace na péči o nalezené kočky)
  • Městská část Praha 12 (dotace na péči o nalezené kočky)
  • M2 Real Estate (sleva na nájemném prostoru útulku)
  • Město Roudnice nad Labem (neinvestiční dotace na péči o nalezené zdivočelé kočky)
  • PRAGOS auto s.r.o. (finanční příspěvek na péči o kočky)
  • Techsoup Česká republika (dar legálního softwaru v rámci dárcovského programu Microsoftu)
  • Nadační fond J&T (dar na úhradu krmení pro kočky)
  • Candy, spol. s r. o. (dar edukačních publikací pro nové majitele koček)
  • Nadační fond Robin (dar na úhradu veterinární péče pro kočky)

V roce 2011:

  • METALCOM Kutná Hora a.s. (finanční dar na provoz útulku)
  • Nadace na ochranu zvířat (grant na provádění a podporu kastračního programu, jeho propagaci a rozvoj)
  • Městská část Praha 2 – péče o opuštěná a toulavá zvířata